คู่มือสำหรับนิสิต

คู่มือสำหรับบุคลากร

ติดต่อ

ติดต่อคณะสังคมศาสตร์
  • Faculty of social Sciences, Naresuan University
  • Fax : 0-5596-1900
  • Tel : 0-5596-1999
แจ้งปัญหาการใช้งาน
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ : pitakpongm@nu.ac.th
  • Tel : 0-5596-1923