ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เข้าใจเพื่อนบ้าน”
เชิญผู้สนใจทุกท่านรวมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เข้าใจเพื่อนบ้าน” – การค้ามนุษย์ กรณีโรฮิงญา โดย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10.00–12.00 น. – การสร้างชาติและปัญหาชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์ โดย ดร.อุดมพร ...
Read More
Social Sciences Journal Club ครั้งที่ 6
เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเสวนาในกิจกรรม Social Sciences Journal Club ครั้งที่ 6 ชวนอ่าน Introduction จากหนังสือเรื่อง Peasant Pasts: History and Memory in Western India ของ Vinayak ...
Read More
Naresuan-Humburg International Tournament ครั้งที่ 1
จบลงไปแล้ว สำหรับการแข่งขันหมากรุกไทย ประเภททั่วไป ในงาน Naresuan-Humburg International Tournament ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดการแข่งขั้นแบบ Swiss System จำนวน 6 รอบ ผลการแข่งขันปรากฎว่า คุณบุญสืบ แซ่เฮง หรือเซียนแหว่ง นักโขกดีกรีระดับประเทศ ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH