| ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Sciences Journal Club ครั้งที่ 6
เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเสวนาในกิจกรรม Social Sciences Journal Club ครั้งที่ 6 ชวนอ่าน Introduction จากหนังสือเรื่อง Peasant Pasts: History and Memory in Western India ของ Vinayak ...
Read More
Naresuan-Humburg International Tournament ครั้งที่ 1
จบลงไปแล้ว สำหรับการแข่งขันหมากรุกไทย ประเภททั่วไป ในงาน Naresuan-Humburg International Tournament ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดการแข่งขั้นแบบ Swiss System จำนวน 6 รอบ ผลการแข่งขันปรากฎว่า คุณบุญสืบ แซ่เฮง หรือเซียนแหว่ง นักโขกดีกรีระดับประเทศ ...
Read More
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการประกันคุณภาพ(ระดับหลักสูตร)ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ที่ http://www.qs.nu.ac.th/fileche58/ และกดเลือก “การประเมินระดับหลักสูตร” ///////////////////////////////////////////////////////////////// ขั้นตอนที่ 1 เลือก คณะ/วิทยาลัย > หลักสูตร > องค์ประกอบ ///////////////////////////////////////////////////////////////// ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม  เลือกไฟล์(Choose File) และเลือกไฟล์เอกสาร/หลักฐาน (***กรุณาบันทึกชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและใช้นามสกุล PDF***) เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กด Upload ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH