| ข่าวประชาสัมพันธ์
The 54th National Graduate Research Conference
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) ...
Read More
Fulbright Specialist Visitor พบอธิการบดี-ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี วิทยากรอาคันตุกะ (Fulbright  Specialist Visitor) Prof.Dr. Robert Dayley, Professor of International Political Economy, The College of ...
Read More
MOU: ม.นเรศวร-เทศบาลตำบลหาดกรวด
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรกิตถ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี และนายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH