ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Pedro Zwahlen Ambassador of Switzerland in Thailand
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์พงศ์ศิร ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 67
On-site attendees, please “Register here!!!” SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 67th meetingTheme: “Loy Krathong”Time: Thursday 23 November ...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 “PORTFOLIO” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #สาขาวิชาประชาคมโลกศึกษา #สาขาวิชาประวัติศาสตร์ #สาขาวิชาพัฒนาสังคม #สาขาวิชารัฐศาสตร์ TCAS รอบ 1 “PORTFOLIO” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม+สมัครได้ที่: https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php #ทีมมอนอ #ทีมสังคมศาสตร์ ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH