ใต้ร่มราชพฤกษ์

| มาตรการควบคุมสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

* เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรทุกท่านดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนคัดกรองเข้า จ.พิษณุโลก
    http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
  2. แบบประเมินตนเอง เพื่อคัดกรอง
    https://covid.menu.nu.ac.th/mornor/language
| ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 19 เมษายน 2564 รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ...
Read More
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน” สำหรับครูที่สนใจการใช้ภาพยนตร์ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ประชุมร่วมกับบุคลากรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน” สำหรับครูที่สนใจการใช้ภาพยนตร์ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม ...
Read More
“NU Toastmasters” 5th Meeting
“NU Toastmasters” 5th Meeting Toastmasters International invites all interested Naresuan Universityfaculties and staff to the “NU Toastmasters” 5th meeting on 16 March 2021, 5:00 ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH