ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany
เชิญร่วมผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany ในวันพุธที่ 15 กันยายน เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Zoom ตามแนบ ขอความกรุณาผู้ร่วมงานเสวนาทุกท่านลงทะเบียน ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambersในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021
ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambers อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University ...
Read More
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตาม การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ประเด็น “TaC Team Thailand (Together against Corruption) เพื่อเพิ่มคะแนน และลดอันดับ CPI ของประเทศไทย” กลุ่มที่ 1 มุมมองของภาคเอกชนต่อการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานรัฐ นำเสวนาโดย ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH