โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นในภาวะซึมเศร้า” ———————————- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————- สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางพรปวีร์ ขุนวิมล โทรศัพท์ 055-961920 หรือ 0918397989 ———————————- หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ———————————- “รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น”

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

“International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019” ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562​ ณ The Education University of Hong Kong, Hong Kong.

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร” โดย คุณวิรัตน์ โตเมศน์ ผู้จัดการผู้จัดการแผนกการตลาด และ คุณอรุณรัตน์ บุญเฉย ผู้จัดการแผนกบุคคล จาก บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “ระเบียบ/ระบบงานสารบรรณ และการใช้อุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น” โดย Read more

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562 ———————————————– ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 6:00 น. ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 23:59 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2562

:::::::: FINAL CALL :::::::::: ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ระหว่าง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 เท่านั้น!!! รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตวิทยา

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตวิทยา” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 211 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับจำนวนจำกัดเพียง 7 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม โทร : 0896401968 LINE : npsychopedia

โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. และ เวลา 13.00-16.00 น. จำนวนรับต่อหลักสูตร 60 คนขึ้นไป (เงื่อนไขการเปิดสอนเป็นไปตามที่ภาควิชากำหนด) ————————————- รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา Read more

การประกวดผลงาน/ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน/ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทที่ 6: นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ห้อง QS 2208 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. รางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ/ผลงาน : โครงการสื่อสัมผัสเพื่อน้อง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา : นางสาววิมลสิริ เทพแก้ว และ นางสาวอภิญญา แสงรอด หลักสูตร/คณะ/สถาบัน Read more