“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นในภาวะซึมเศร้า” ———————————- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————- สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางพรปวีร์ ขุนวิมล โทรศัพท์ 055-961920 หรือ 0918397989 ———————————- หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ———————————- “รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น”

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

“International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019” ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562​ ณ The Education University of Hong Kong, Hong Kong.

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร” โดย คุณวิรัตน์ โตเมศน์ ผู้จัดการผู้จัดการแผนกการตลาด และ คุณอรุณรัตน์ บุญเฉย ผู้จัดการแผนกบุคคล จาก บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “ระเบียบ/ระบบงานสารบรรณ และการใช้อุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น” โดย Read more

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562 ———————————————– ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 6:00 น. ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 23:59 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2562

:::::::: FINAL CALL :::::::::: ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ระหว่าง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 เท่านั้น!!! รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตวิทยา

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตวิทยา” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 211 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับจำนวนจำกัดเพียง 7 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม โทร : 0896401968 LINE : npsychopedia