คณะสังคมศาสตร์ได้เข้าพบเพื่อทำความร่วมมือในการส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศกับ Australian Chamber of Commerce, Vietnam in Ho Chi Minh City

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบกับผู้แทนจาก Australian Chamber of Commerce, Vietnam in Ho Chi Minh City  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือในการส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ  

คณะสังคมศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ณ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมทำบุญงานศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัก สุวรรณวัจน์

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัก สุวรรณวัจน์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พิธีฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุ วัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

๒๕ เมษายน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย  

รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

“รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีมาก)”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีมาก)” สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558 วิทยานิพนธ์ เรื่อง “พลังเก่ากำลังสลายแต่พลังใหม่ไม่กำเนิด: วิกฤติเชิงโครงสร้าง กลุ่มพลังทางสังคมและรัฐไทย ระหว่างปี 2540-2553” The Old is Dying and the New cannot be born: Organic Crisis, Social Forces and the Thai State, Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากเดิม โทรศัพท์ 0-5596-2167 โทรสาร 0-5596-2207 เป็น โทรศัพท์ 0-5596-1999 โทรสาร 0-5596-1900