“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more

“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม พัฒนาทักษะทางการคิด (Executive Function) ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอม “ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา” คุณสมบัติ • ไม่จำกัดเพศ • อายุระหว่าง 6-8 ปี • ป.1-ป.3 วัน/เวลา • วันที่ 2-30 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) • เวลา 09.00 น.-15.00 น. สถานที่เรียน • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ***ค่าใช้จ่าย 3,000.- (มีอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Read more