“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม พัฒนาทักษะทางการคิด (Executive Function) ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอม “ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา” คุณสมบัติ • ไม่จำกัดเพศ • อายุระหว่าง 6-8 ปี • ป.1-ป.3 วัน/เวลา • วันที่ 2-30 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) • เวลา 09.00 น.-15.00 น. สถานที่เรียน • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ***ค่าใช้จ่าย 3,000.- (มีอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Read more