กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

มอบหน้ากากผ้า ANTI-BACTERIAL MASK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน มอบหน้ากากผ้า ANTI-BACTERIAL MASK แบบซักทำความสะอาดได้ จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.ที่ผ่านมา

:: Big Cleaning Day ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 จึงจัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทีมงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่อไป โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณของอาคารคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา สำหรับนิสิตและบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้ามาใช้พื้นที่ภายในอาคารคณะสังคมศาสตร์ สามารถเข้ามาได้หลังเวลา 14.00 น.เป็นต้นไปนะครับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณทีมงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับคณะเราในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

:: Meeting with AIS ::

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรย์เกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ร่วมหารือกับตัวแทนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการทำความร่วมมือ ในการสร้าง AIS Playground ซึ่งเป็น Learning Space ให้กับนิสิตและอาจารย์รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆ อาทิ 1. Space for Work: พื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง AIS Super Wifi Space for Work Read more

นิทรรศการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

กำหนดการโครงการนิทรรศการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: CONGRATULATIONS ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ————————————————- ขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th/ ————————————————- เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทุกท่าน Print และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กองกลาง  กองอาคารสถานที่  กองการบริหารงานบุคคล  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ กองกิจการนิสิต  และองค์การนิสิต ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม @การประกวดนางนพมาศประเภทนิสิตรหัส 62 @การประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากร @การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก @การรำวงย้อนยุค @การแสดงดนตรี @การแสดงของเครือข่ายวัฒนธรรม และ @การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าหัตถกรรม ร้านค้าที่สนใจสามารถจำหน่ายสินค้าได้ ฟรี  ฟรี  ฟรี  สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร     งานลอยกระทงมอนอ จัดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – Read more

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more