วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ ———————————– ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ————————————- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ Mr. Lê Văn Tôn นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการคัดเลือกข้อเสนอบทความ เรื่อง “กลับไปสร้างใหม่อัตลักษณ์เก่า: โควิด-19 ภัยพิบัติ ความสามารถ ศีลธรรม การแบ่งปัน และความสุข ของครอบครัวแรงงานเวียดนามในประเทศไทย” โดยข้อเสนอบทความได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์มานุนษยวิทยาสิรินธร โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการคัดเลือกข้อเสนอบทความ เรื่อง “การเว้นระยะห่างทางสังคม, ระยะห่างทางชนชั้น กับการกลายเป็นกลุ่มผู้ถูกกดทับ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าในตลาดสดในเทศบาลพิษณุโลก” โดยข้อเสนอบทความได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์มานุนษยวิทยาสิรินธร โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด สมัครได้ที่นี่

:: ONLINE SEMINAR ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หัวข้อ “Crisis Governance, Chinese Style: Distinctive Features of China’s Response to the COVID-19 Pandemic” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 สาเหตุของการแพร่ระบาด รูปแบบการบริหารจัดการในการควบคุมการระบาดจากภาครัฐ ผลกระทบต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของประชาชนให้สามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และควบคุมให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ซึ่งมีผู้นำการเสวนา ดังนี้ Speaker: Dr.Alex Jingwei He, Associate Head and Associate Professor , Department Read more

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครได้ที่

มอบหน้ากากผ้า ANTI-BACTERIAL MASK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน มอบหน้ากากผ้า ANTI-BACTERIAL MASK แบบซักทำความสะอาดได้ จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.ที่ผ่านมา

“Crisis Governance, Chinese Style: Distinctive Features of China’s Response to the COVID-19 Pandemic”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Crisis Governance, Chinese Style: Distinctive Features of China’s Response to the COVID-19 Pandemic” ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีผู้นำการสัมมนา ดังนี้ Speaker: Dr.Alex Jingwei He, Associate Head and Associate Read more

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย