ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
Master of Public Policy and Management
จำนวน 1 ทุน
.
ENTRANCE REQUIREMENTS:
1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Sciences; Education; Inter-disciplinary Studies
2. English Proficiency Test Score: IELTS 6.0 or other accepted equivalencies (TOEFL or CEPT)
3. CV
4. Statement of purpose
5. สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก EdUHK ทาง teleconference
.
หมายเหตุ
1. หากได้รับทุนจะเริ่มการศึกษาประมาณเดือนกันยายน 2564 (ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://www.eduhk.hk/aps/mppm/)
2. ทุนการศึกษาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน (The scholarship does not cover personal expenses)
.
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสาร ข้อ 1 – 4 มาที่
E-mail: nuntarukp@nu.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-961924
.
*** หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2564 ***