ม.นเรศวรเริ่มคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ม.นเรศวรเริ่มคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

😀😀 สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินคืนและให้ตรวจสอบเงินในบัญชีตามที่ระบบแจ้งตอนยืนยัน
ได้ที่ https://reg.nu.ac.th

🤨🤨สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับเงินคืนให้ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อนิสิต บัญชีกรุงไทย / กสิกร
เคลื่อนไหวในช่วง 6 เดือน และ เปิดเผยชื่อและเลขบัญชี เป็นต้น สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล เพื่อรับสิทธิ์การคืนเงิน
ได้ที่ https://reg.nu.ac.th

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนขอรับสิทธ์คืนเงิน ม.นเรศวรจะเปิดระบบให้อีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564