เสวนาวัฒนธรรมที่เลือนลาง ในชุมชนพิษณุโลก หัวข้อ “ลิเก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเสวนาวัฒนธรรมที่เลือนลาง ในชุมชนพิษณุโลก หัวข้อ “ลิเก” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเก รวมถึงสืบสาน สืบทอด ทั้งในแง่มุมขององค์ความรู้ การดำรงอยู่และการประกอบอาชีพแสดงลิเกของลิเกในพื้นที่ชุมชนพิษณุโลก รวมถึงจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลลิเกเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากนักแสดงลิเกชื่อดังในอดีต และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดแสดงลิเกผ่านสายตาผู้ชมทางรายการโทรทัศน์ ร่วมกันกับนายวัชรพล ลิมปะพันธุ์หรือ แอ๊ด เทวดา รวมถึงนักแสดงเพลงพื้นบ้านรุ่นใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงลิเกตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัดจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่
1.นายชาติ อ้นอ๊อด (ดาวตลกลิเก 3 จ. แจ๊ว เจี๊ยวจ๊าว) ประธานชมรมลิเก จังหวัดพิษณุโลก
2. นายธนภัทร โอสถิกานนท์ (ฉายาพระเอกเขี้ยวเพชรจเด็ดน้อย) อดีตพระเอกลิเกชื่อดัง
3. นางทลัชยา จันทรวิไล (ฉายาดาวยั่วน้องรัก) บุตรสาวศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย
4. ว่าที่ร้อยตรีฐานุพัฒน์ ม่วงมา นักจัดรายการวิทยุในเครือบริษัทแอ๊ดเทวดาโฆษณาจำกัด
และนักประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
5. นายศราวุธ สุดงูเหลือม นักแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก
และนักวิชาการด้านภาษาในเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (น้องเหลือม คุณพระช่วย)
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก