“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3
.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ
.
ประเภทการรับสมัคร
1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง
3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ
.
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565
.
พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ
1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (บัณฑิต 1 อัตรา ประชาชน 2 อัตรา)
2 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (บัณฑิต 1 อัตรา)
3. ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ประชาชน 1 อัตรา)
4. ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (บัณฑิต 2 อัตรา ประชาชน 3 อัตรา)
5. ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (จำนวน 10 อัตรา)
6. ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (จำนวน 10 อัตรา)
.
อัตราเงินเดือน
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 15,000.-
2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 9,000.-
3.ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ 9,000.-
.
ลงทะเบียนเพื่อสมัครได้ที่
.
ตัวอย่างขั้นตอนการรับสมัคร
.
สัมภาษณ์/คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 8-9 ก.ค. 65
.
ประกาศผลรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 10 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-1924 (ในวันและเวลาราชการ)