การเสวนาในหัวข้อ 125 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย: อุปสรรคที่ต้องฝ่าข้าม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ “125 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย: อุปสรรคที่ต้องฝ่าข้าม” โดยมีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือชุด 125 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2565 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติบรรยายสรุปเกี่ยวกับหนังสือดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยบทความทั้งหมด​ 34​ เรื่อง​ ครอบคลุมเกือบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น​ การรวมศูนย์อำนาจ​ การกระจายอำนาจ​ และการบริหารจัดการท้องถิ่น​ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งการปกครองท้องถิ่น​ ในปี​ 2440​ จนถึงปัจจุบัน​ ซึ่งกิจกรรมต่อมาเป็นการเสวนาในหัวข้อ ปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ตัดตอน (กระจาย) อำนาจประชาชน

วิทยากรโดย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอน (University of Wisconsin-Madison)
2. คุณปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก
3. คุณยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์
และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.ที่ผ่านมา
ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านใดสนใจหนังสือ 125 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2565
สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่นี่ครับ https://bit.ly/3Jrckok

ภาพกิจกรรมทั้งหมด