กิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากพรรคก้าวไกล ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงจะคัดกรองข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายของพรรคก้าวไกลต่อไป นำโดย คุณหมออ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล และคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย พรรคก้าวไกล ให้เกียรติเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร