คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดั ชั้น 2  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

20160812_151119[1]  20160812_152438[1] 20160812_133637[1] 20160812_141358[1] 20160812_134037-1[1] 20160812_134143-1[1]