คณะสังคมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University, Vietnam in Ho Chi Minh City

เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2559  เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University, Vietnam in Ho Chi Minh City

20160901_100724[1]14206184_10153931195322339_9027311957152302670_o (1)14212584_10153931195707339_5424467295196385187_n14141713_10153931195737339_876317654769799867_n 20160901_09325314224963_10153931195837339_6886056062803838815_n14141943_10153931195477339_4277662947904600096_n   14232363_10153931195627339_3509635974676841786_n 20160901_09582614203248_10153931195397339_8452224286770265030_n