Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด