รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

“รอบสุดท้ายแล้วจ้า!!!”
————————–————
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

เปิดรับสมัครวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563

จำนวน 30 คน เท่านั้น!!!

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครได้ที่