รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย มูลนิธิวงษ์เจริญสิน คุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิวงษ์เจริญสิน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีการศึกษา 2563 -2565 ——————- The Education University of Hong Kong (EdUHK) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, การแลกเปลี่ยนนักวิจัย, การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน ——————- ประเภทหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย บริษัท มาดามฟิน จำกัด คุณนรี ชีวสุทธิศิลป์ ศิษย์เก่าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 32 รวมถึงมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร รูปกิจกรรมทั้งหมด

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————- ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

“125 ปี กระจายอำนาจ ปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ตัดตอนอำนาจประชาชน”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “125 ปี กระจายอำนาจ ปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ตัดตอนอำนาจประชาชน” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30-16.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยากร: 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอน 2. ส.ส.ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก 3. คุณยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง ในโอกาสผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย 20 ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2564 – 2565 จากผลงานวิชาการ เรื่อง “กบฏเงี้ยว” การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ “คนล้านนา”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย 20 ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD จาก Toyota Thailand Foundation Award ประจำปี 2564 – 2565 จากผลงานวิชาการ เรื่อง “กบฏเงี้ยว” การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ “คนล้านนา” (ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย ให้เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิชาดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์) รายละเอียดเพิ่มเติม https://tu.ac.th/thammasat-250765-20-finalist-ttf-award-2564-2565

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยสูงสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 1 รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อันดับที่ 3 รศ.ดร.อัจฉริยา Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของคณะ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในส่วนของบูธของคณะสังคมศาสตร์มีการจัดแสดงผลงานโครงการวิจัยที่น่าสนใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแสดงผลงานโครงการวิจัย เรื่อง “ย่านเก่าเล่าเรื่อง” เมืองเรียนรู้ตลอดชีวิต เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read more