ดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่

กรุณาเข้าระบบสารสนเทศใหม่ที่

http://www.socsci.nu.ac.th/thesis

....จะเข้าสู่ระบบสารสนเทศใหม่ใน 20 วินาที