คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 “PORTFOLIO” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
TCAS รอบ 1 “PORTFOLIO”
ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม+สมัครได้ที่: