ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 68

On-site attendees, please “Register here!!!” SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 68th meetingTheme: “Winter Wonderland”Time: Thursday 7 December 2023, From 5.30 PM to 6.30 PMHybrid/Zoom Meetingvenue : Faculty of Social Sciences | Naresuan UniversityMeeting ID: 885 6246 4054Passcode: Read more

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

💬 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 🗓 7 ธันวาคม 2566 ⏰ 14:00 – 14:30 น. 📣 การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Glocal Society for Sustainable Development) โดย ดร. Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566” ตอน ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566” ตอน ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Glocal Society for Sustainable Development)” วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 <<< ท่านสามารถ สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting ) Join Zoom Meeting Read more

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society” “พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society” “พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สหประชาชาติในประเทศไทย ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ESCAP Hall กรุงเทพมหานคร

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print) และ ISSN (Online)

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print) และ ISSN (Online) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ TCI เกี่ยวกับวารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกต้องกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร จากเดิม ISSN: 1686-9192 (Print) เปลี่ยนเป็น ISSN: 2985-2811 (Print) และ ISSN: 2697-4657 (Online) เปลี่ยนเป็น ISSN: 2985-282X (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

ผู้บริหารและอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Pedro Zwahlen Ambassador of Switzerland in Thailand

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ Dr. Paul Wesley Chambers อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Pedro Zwahlen Ambassador of Switzerland in Thailand ในโอกาสเข้าพบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 67

On-site attendees, please “Register here!!!” SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 67th meetingTheme: “Loy Krathong”Time: Thursday 23 November 2023, From 5.30 PM to 6.30 PMHybrid/Zoom Meetingvenue : Faculty of Social Sciences | Naresuan UniversityMeeting ID: 885 6246 4054Passcode: Read more

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 “PORTFOLIO” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #สาขาวิชาประชาคมโลกศึกษา #สาขาวิชาประวัติศาสตร์ #สาขาวิชาพัฒนาสังคม #สาขาวิชารัฐศาสตร์ TCAS รอบ 1 “PORTFOLIO” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม+สมัครได้ที่: https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php #ทีมมอนอ #ทีมสังคมศาสตร์ #TCASรอบ1 #Portfolio

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 66

On-site attendees, please “Register here!!!” SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 66th meetingTheme: “Striving for Equality and Justice”Time: Thursday 9 November 2023, From 5.30 PM to 6.30 PMHybrid/Zoom Meetingvenue : Faculty of Social Sciences | Naresuan UniversityMeeting ID: Read more