รับสมัครด่วน!!! โครงการระบบรับตรง รอบ 3 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

รับสมัครด่วน!!!
โครงการระบบรับตรง รอบ 3 ปีการศึกษา 2560
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จำนวน 6 คน”

รับสมัครวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 (2 วันเท่านั้น)

สมัครด้วยตนเอง ณ งานรับเข้าศึกษาต่อ กองบริการการศึกษา
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร.055-968304