บุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

picProfile-Rudklaw2
 • PhD. Social Development 
 • M.Sc. Natural Resources & Environmental Management, Naresuan University 
 • B.A. Economic, Chiangmai University 
picProfile-Patcharin
 • Post-doctoral, Josai International University 
 • PhD. Social Planning & Development, The University of Queensland 
 • M.A. Medical & Health Social Sciences, Mahidol University 
 • B.S.W. Social Work, Thammasat University 
S_4915263

Assoc.Prof.Dr.Suthichai Youngsook

suthichaiy@nu.ac.th
  +66 55 96 1956

 • M.A. Philosophy, B.A. Educational Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
picProfile-Achariya
 • PhD. Social Sciences, Chiangmai University 
 • M.A.Technology Administration, National Institute of Development Administration 
 • LL.B. Law, Ramkhamhaeng University 
picProfile-Chamaiporn

Assoc.Prof.Dr. Chamaiporn Kanchanakijsakul

chamaipornk@nu.ac.th
  +66 55 96 1954

 • PhD. Demography, M.A. Population & Social Research, Mahidol University 
 •  B.A. Sociology & Anthropology, Chulalongkorn University 
picProfile-Gwyntorn

Assist. Prof. Dr.Gwyntorn Satean

gwyntorns@nu.ac.th
  +66 55 96 1947

 • PhD. Social Development 
 • M.Sc.Natural Resources & Environmental Management, Naresuan University 
 • B.A. Political Sciences, Ramkamhaeng University 
picProfile-Thanida

Assist. Prof. Dr.Thanida Boonwanno

thanidab@nu.ac.th
  +66 55 96 1955

 • Docteur en Anthropologie, Mention très honorable avec félicitations, Université d’Aix-Marseille 
 • Master 2 Recherche en Anthropologie, Université de Provence 
 • M.A. Southeast Asian Studies, B.A. Sociology & Anthropology, Chulalongkorn University 
picProfile-Farung

Assist. Prof. Dr.Farung Mee-Udon

farungm@nu.ac.th
  +66 55 96 1949

 • PhD. Social & Policy Sciences, University of Bath 
 • M.A. Gender & Development, University of Sussex 
 • M.A. Environmental Social Sciences, Mahidol University  
 • B.A. Community Development, Khonkaen University 
picProfile-Phitsanu

Assist. Prof. Dr.Phitsanu Aphisamacharayothin

phitsanua@nu.ac.th
  +66 55 96 1957

 • PhD. Medical & Health Social Sciences, Mahidol University 
 • M.Ed. Development Education, Silapakorn University 
 • B.P.H. Public Health Sciences, B.Com.Arts. Communication Arts, Sukhothai Thammathirat University 
picProfile-Montira

Assist. Prof. Dr. Kanpasara Kasamajaruphat

montirai@nu.ac.th
  +66 55 96 1972

 • PhD. Education for Human Resources Administration, Maejo University 
 • M.S Industrial and Organizational Psychology, B.Sc. Psychology, Chiangmai University 
picProfile-AN

Assist. Prof. Aumnouy Piroonsan

aumnoayp@nu.ac.th
  +66 55 96 1951

 • M.A. Applied Anthropology, Mahidol University  
 • B.A. Hotel, Kasetsart University 
picProfile-Parinya
 • PhD. Social Development, Naresuan University 
 • M.A. Rural Development Studies, Mahidol University 
 •  B.Pol.Sc. Political Science, Ramkhamhaeng University 
picProfile-Supasit
 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University 
 • B.A. Public Administration,  Sukhothai Thammathirat University 
 • B.A. Sociology & Anthropology, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
picProfile-Saowaruk
 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University
 • B.Pol.Sc. Chiangmai University
picProfile-Nopparat
 • PhD. Sociology, Khon Kaen University 
 •  M.Ed. Measurement and Evaluation, Khon  Kaen University 
 • B.A. Community Development, XX University 
picProfile-Kammales
 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University
 • M.A. Conflict analysis and Management, Royal Roads University 
 • M.A. Social Development, Naresuan University 
 • B.A. Political Sciences, Ramkamhaeng University  
picProfile-Busarin
 • PhD. Social Sciences, University of Amsterdam 
 • M.A. Sustainable Development, Chiangmai University 
 • B.A. Newspaper and Print Media, Thammasat University  
picProfile-Kuntida
 • MSc. Psychoanalytic Developmental Psychology, University College London 
 • M.S.W., B.S.W. Social Work, Thammasat University 

อาจารย์พิเศษ

ลาศึกษา

picProfile-Nisaporn
 • PhD. Population, M.A. Environment, Mahidol Univerity 
 • B.A. History, Thammasat University 
picProfile-Pattamanan
 • PhD. Candidate, University of Kent 
 • M.A. Sociology, Chulalongkorn University  
เจ้าหน้าที่ภาควิชา