| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
:: ภาพกิจกรรม :: โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2
วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309 อาคารปราบไตรจักร ...
เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน ” ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475″
เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ"อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน " ร่างกาย" การปฏิวัติ 2475"ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567เวลา 12.30 - 16.30 น.ณ ห้อง Main Conference และห้อง ...
:: ภาพกิจกรรม :: ผู้บริหารนำ Mr. Harumichi Sano เข้าพบอธิการบดี
วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH