| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน ” ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475″
เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน “ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 - 16.30 น.ณ ห้อง Main Conference ...
:: ภาพกิจกรรม :: ผู้บริหารนำ Mr. Harumichi Sano เข้าพบอธิการบดี
วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ...
โครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ “AI เพื่อการทำวิจัย”
ขอเชิญ "นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา" คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ AI เพื่อการทำวิจัย" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราชผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI และ ChatGPT วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567เวลา 08.30 – ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH