| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา:การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองผู้แต่ง:ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ==================== Zoom meeting. Topic: โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6) หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา: การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองTime: Jun 10, ...
วิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ(WELL-BEING)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม"โครงการจัดทำฐานข้อมูลความรู้พหวัฒนธรรมเสวนาศาสนาคริสต์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหัวข้อวิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ(WELL-BEING)"วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 14.00 น.ณ ห้อง Main Conference กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH