เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากร และนิสิต

สำหรับบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถนำเทคโนโลยีออนไลน์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการส่งงาน ส่งเอกสารราชการ การติดต่อสื่อสาร การประชุมออนไลน์ การแชร์ข้อมูลเอกสาร และการใช้ระบบ VPN เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้จากทุกสถานที่ จากทุกอุปกรณ์

การส่งงานเอกสารราชการ​
download

e-Document

สนับสนุนการทำงานด้านเอกสารออนไลน์ผ่าน Web Application และ Windows Application : สอบถาม โทร.0-5596-1524

Microsoft Teams

สำหรับการติดต่อประสานงาน จัดประชุม VDO Conference การทำงานกลุ่มแบบออนไลน์ : สอบถาม โทร.0-5596-1531

1200px-Microsoft_Office_Outlook_(2018–present).svg

NU-Mail Outlook

บริการระบบ e-Mail สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร : สอบถาม โทร.0-5596-1532

การแชร์ข้อมูลเอกสาร

Microsoft Teams

สำหรับการติดต่อประสานงาน จัดประชุม VDO Conference การทำงานกลุ่มแบบออนไลน์ : สอบถาม โทร.0-5596-1531

integration-cloud-storage-compliance-onedrive

Microsoft OneDrive

บริการระบบ Microsoft OneDrive ติดต่อชั้น 2 งานระบบเครือข่าย โทร.0-5596-1524 | เข้าใช้งาน NU-Mail

Google Drive

Google Drive บริการด้ารการแชร์ หรือเก็บเอกสาร

การประชุม/ติดตามงานออนไลน์

Microsoft Teams

สำหรับการติดต่อประสานงาน จัดประชุม VDO Conference การทำงานกลุ่มแบบออนไลน์ : สอบถาม โทร.0-5596-1531

Google Meet

สำหรับบริการด้าน Conferrence

ZOOM Cloud Meetings

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งในรูปแบบที่เรามมีการพูดคุยโต้ตอบ หรือจะเข้าร่วมในฐานะผู้รับชมก็ได้ รองรับการใช้งานแบบ Cross platform

การติดต่อสื่อสาร

Microsoft Teams

สำหรับการติดต่อประสานงาน จัดประชุม VDO Conference การทำงานกลุ่มแบบออนไลน์ : สอบถาม โทร.0-5596-1531

1200px-Microsoft_Office_Outlook_(2018–present).svg

NU-Mail Outlook

บริการระบบ e-Mail สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร : สอบถาม โทร.0-5596-1532

NU-Mail Gmail

บริการระบบ e-Mail สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร : สอบถาม โทร.0-5596-1532

line-logo

Line

Line ID : @citcomsnu ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหา Computer & Internet

Facebook

Facebook @CITCOMS ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหา Computer & Internet

การทำข้อสอบ/แบบสอบถามออนไลน์

Microsoft Teams

สำหรับการติดต่อประสานงาน จัดประชุม VDO Conference การทำงานกลุ่มแบบออนไลน์ : สอบถาม โทร.0-5596-1531

Microsoft Forms

ใช้สร้างแบบทดสอบที่มีคำถามที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์แสดงคำแนะนำคำถามและแม้แต่แสดงคะแนนของนักเรียนและคำติชมหลังจากที่พวกเขากรอกแบบทดสอบ

Google Forms

สามารถใช้ NuAccount@nu.ac.th เพื่อเข้าใช้งานการสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบออนไลน์

โปรแกรมควบคุม และดูแลคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

TeamViewer

ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม TeamViewer เพื่อให้ IT-Support ใช้โปรแกรมฯ เชื่อมต่อเข้าไปแก้ปัญหาให้ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปบ้านของผู้ที่ขอความช่วยเหลือ

การใช้งานระบบ VPN
VPN_2

FortiClient VPN

Program Forticlient สำหรับการ Remote Access เข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายใน เพื่อใช้บริการต่างๆ : สอบถาม โทร.0-5596-1532 งานระบบเครือข่าย

SSLVPN.NU.AC.TH

SSLVPN ใช้งานผ่าน Web เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น Science Direct, NU Library และ Online Database อื่นๆ : สอบถาม โทร.0-5596-1532 งานระบบเครือข่าย