ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Thailand

  Telephone: +66 5596-1962, +66 5596-1944

  Fax: +66 5596 1900

Fanpage: www.facebook.com/socant.nu