รายงานการเงิน (งบทดลอง) คณะสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567

 • ตุลาคม 25656
 • พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566
 • มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567