ใต้ร่มราชพฤกษ์:

"การอภิปรายทั่วไป" (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจำลอง (Model UNGA) ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง "การอภิปรายทั่วไป" (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจำลอง (Model UNGA) ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2023 ตั้งแต่เวลา 1 7:15 - 19:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติจำลอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นประเด็นไปที่ การทำความเข้าใจกี่ยวกับการทำงานของสหประชาชาติในปี 2023
ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจำลอง (Model UNGA) (ประเทศสมาชิกทั้งหมด
193 ประเทศ)