ประมวลภาพกิจกรรม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2567