การใช้ชีวิตใต้ร่มราชพฤกษ์

การใช้ชีวิตใต้ร่มราชพฤกษ์

หอพักนิสิต

สำหรับน้อง ๆ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 1 ที่จะต้องมาอยู่หอในของมหาวิทยาลัย หอในจะเป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะเป็นที่นอน ที่ทำงาน ที่พบเพื่อนใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย และเมื่อน้อง ๆ ขึ้นไปในชั้นปีอื่น ๆ จะย้อนกลับมาคิดว่าหอในนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับการได้เริ่มมาใช้ชีวิตที่หอในแห่งนี้ เรามาดูกันเลยว่าภายในอาคารทั้ง 15 อาคารหอในของเรานี้มีอะไรบ้างสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เครดิต. https://www.mornornews.com

สโมสรนิสิต