ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 96 1999 (งานธุรการและสารบรรณ)

055 96 1920 (งานบริการการศึกษา) Fax 055 96 1900

e-Mail : socialsci@nu.ac.th

Facebook : socialscinu