ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel 055 96 1999 (งานธุรการและสารบรรณ)
Tel 055 96 1920 (งานบริการการศึกษา)
Fax 055 96 1900
e-Mail : socialsci@nu.ac.th

Facebook : socialscinu

ชื่อ - นามสกุล (required)

อีเมล์ของท่าน (required)

เรื่อง

ข้อความ