หลักสูตรการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ (บริการวิชาการแก่สังคม)

 

คุณสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับเปิดไฟล์ Brochure

ติดต่อสอบถาม :

  • งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

Tel. 0-5596-2166 Fax. 0-5596-2207
http://www.facebook.com/socialsciencesnu

  • งานรับเข้าศึกษาต่อ กองบริการการศึกษา

Tel. 0-5596-8304
http://www.acad.nu.ac.th