หลักสูตรการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนำหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับเปิดไฟล์ Brochure

ติดต่อสอบถาม :

  • งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

Tel. 0-5596-2166 Fax. 0-5596-2207

งานรับเข้าศึกษาต่อ กองบริการการศึกษา

Tel. 0-5596-8304
http://www.acad.nu.ac.th