ใต้ร่มราชพฤกษ์:

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำ Mr. Harumichi Sano จาก MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Thai Language for Foreigners จำนวน 1,000 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2566 จนถึงเดือนมิถุนายน 2567 จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร