ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด