| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
Merry Christmas
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมสวมหมวกซานตาคลอส เพื่อต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ...
มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
วันนี้ (19 ธันวาคม 2560) เวลา 12.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ฯ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D.in ...
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบประติมากรรม ในสวนเสรีภาพ
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบประติมากรรม ในสวนเสรีภาพ สามารถเข้าไปชมรูปแบบและแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://goo.gl/zX6pnB ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH