| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 ...
พีธีถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ
วันนี้ (4 ธันวาคม 2558) เวลา 08.45 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงชั้น 1 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร 2 กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ (อาคารใหม่) ่job ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH