สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ป.ตรี ครั้งที่ 1/2562 

ป.ตรี ครั้งที่ 2/2562 

ป.ตรี ครั้งที่ 3/2562

ป.ตรี ครั้งที่ 5/2562 

ป.ตรี ครั้งที่ 1/2563 

ป.ตรี ครั้งที่ 2/2563 

ป.ตรี ครั้งที่ 3/2563 

ป.ตรี ครั้งที่ 4/2563 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

บัณฑิต ครั้งที่ 1/2562 

บัณฑิต ครั้งที่ 2/2562 

บัณฑิต ครั้งที่ 3/2562

บัณฑิต ครั้งที่ 4/2562 

บัณฑิต ครั้งที่ 5/2562  

บัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 

บัณฑิต ครั้งที่ 2/2563 

บัณฑิต ครั้งที่ 3/2563 

บัณฑิต ครั้งที่ 4/2563 

บัณฑิต ครั้งที่ 5/2563