ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ให้การต้อนรับ นายปาเวล ปีเตล (H.E. Mr.Pavel Pitel) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ