ใต้ร่มราชพฤกษ์:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)
หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา:การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมือง
ผู้แต่ง:ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting

====================

Zoom meeting.

Topic: โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6) หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา: การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมือง
Time: Jun 10, 2024 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98434656406

Meeting ID: 984 3465 6406
Passcode: fssnu

=====================

**รับฟังได้จาก**
Live ผ่านเว็บเพจคณะสังคมศาสตร์ และเพจ FB ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
เวลา13.00–15.00 น.

วิทยากรโดย :
1.ศ.เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
2.คุณศุภลักษณ์ บำรุงกิจ
3.ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง