“วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ครบรอบ ๓๒ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร