ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” กิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน” โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อนนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” กิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน”โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมส่งแรงใจ จนนิสิตของเราได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” ในครั้งนี้ขอขอบณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ คลิ๊กที่นี่เพื่อรับชมผลงานของนิสิต

:: ภาพกิจกรรม :: โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน ” ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475″

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน “ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Main Conference และ ห้อง Auditorium อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร 12.30 – 13.00 น. ​​ – เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13.00 – 15.00 น. – การเสวนาทางวิชาการอ่านเปิดโลก หัวข้อ Read more

:: ภาพกิจกรรม :: ผู้บริหารนำ Mr. Harumichi Sano เข้าพบอธิการบดี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำ Mr. Harumichi Sano จาก MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Thai Language for Foreigners Read more

โครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ “AI เพื่อการทำวิจัย”

ขอเชิญ “นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ AI เพื่อการทำวิจัย” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราชผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI และ ChatGPT วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร 1มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับจำนวน 55 ที่นั่งเท่านั้น* ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://shorturl.at/Tfu66 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24 มิถุนายน 67 หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสให้เกียรติเดินทางมาแลกเปลี่ยนประเด็นด้านประวัติศาสตร์และประเด็นด้านสังคม รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสังคมให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver.4.0)

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver.4.0) ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. 4.0) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE (Outcome Based Education) รวมถึงมีความพร้อมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. 4.0) ได้อย่างถูกต้อง ครวถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกล่าวเปิดโครงการ Read more

World Scientist and University Rankings 2024

ขอแสดงความยินดีกับDr.Paul Wesley Chambersอาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ และระดับโลกจากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2024:World Scientist and University Rankings 2024 อันดับมหาวิทยาลัย: 14อันดับประเทศ: 717อันดับเอเชีย: 69,860อันดับโลก: 370,884 AD Scientific Index – Scientist Rankingsเป็นการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพโดยแบ่งเป็นการจัดอันดับในระดับสถาบันระดับประเทศ ระดับทวีป และระดับโลกซึ่งวิธีการในการคำนวณการจัดอันดับนี้เป็นการนำค่าต่าง ๆ มาคำนวณ ดังนี้1) ค่า h Index หรือค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างถึงกับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง2) ค่า i10 Index หรือค่าดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของผู้เขียนซึ่งให้ความสำคัญกับจำนวนการอ้างอิงบทความวิชาการโดยตรง Read more

Welcome, His Excellency Mr.Pavel Pitel, Ambassador of the Czech Republic

ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ให้การต้อนรับ นายปาเวล ปีเตล (H.E. Mr.Pavel Pitel) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ