:: ภาพกิจกรรม :: โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน ” ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475″

เตรียมพบกับงานอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “อ่านชีวิตสังคมไทย: ผ่าน ” ร่างกาย” การปฏิวัติ 2475″ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567เวลา 12.30 – 16.30 น.ณ ห้อง Main Conference และห้อง Auditoriumอาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเหตุ:รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

:: ภาพกิจกรรม :: ผู้บริหารนำ Mr. Harumichi Sano เข้าพบอธิการบดี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำ Mr. Harumichi Sano จาก MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Thai Language for Foreigners Read more

โครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ “AI เพื่อการทำวิจัย”

ขอเชิญ “นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ AI เพื่อการทำวิจัย” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราชผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI และ ChatGPT วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร 1มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับจำนวน 55 ที่นั่งเท่านั้น* ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://shorturl.at/Tfu66 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24 มิถุนายน 67 หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

โครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการวัฒนธรรมกรีน “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องของพลังงาน และการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานและสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ตระหนักรู้ คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน” โดยจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – Read more

โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6)หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา:การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองผู้แต่ง:ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ==================== Zoom meeting. Topic: โครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 6) หนังสือเรื่อง กลุ่มทุนการเมืองล้านนา: การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมืองTime: Jun 10, 2024 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://nu-ac-th.zoom.us/j/98434656406 Meeting ID: 984 3465 6406Passcode: fssnu ===================== **รับฟังได้จาก**Live ผ่านเว็บเพจคณะสังคมศาสตร์ และเพจ FB ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ Read more

วิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ(WELL-BEING)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการจัดทำฐานข้อมูลความรู้พหวัฒนธรรมเสวนาศาสนาคริสต์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหัวข้อวิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ(WELL-BEING)” วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Main Conference กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสให้เกียรติเดินทางมาแลกเปลี่ยนประเด็นด้านประวัติศาสตร์และประเด็นด้านสังคม รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสังคมให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร