:: ภาพกิจกรรม :: นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้กว่า 10 สถาบันจากทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมทั้งหมด