ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566” ตอน ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566”
ตอน ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ