คณะสังคมศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ณ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

20160829_150909(0) 20160829_150734 20160829_135903 14088664_10153922453157339_5287546767901065964_n 14088440_10153922453377339_5031016500106739739_n 14199364_10153922453737339_4626733742547309063_n 14184536_10153922453582339_7425459518245847420_n