คณะสังคมศาสตร์ได้เข้าพบเพื่อทำความร่วมมือในการส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศกับ Australian Chamber of Commerce, Vietnam in Ho Chi Minh City

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบกับผู้แทนจาก Australian Chamber of Commerce, Vietnam in Ho Chi Minh City  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือในการส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ

14192096_10153928254352339_5655921993952440396_n 20160831_131544 20160831_132616 20160831_133753 20160831_135431(0)