“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม
พัฒนาทักษะทางการคิด (Executive Function)
ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอม

“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุระหว่าง 6-8 ปี
• ป.1-ป.3

วัน/เวลา
• วันที่ 2-30 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)
• เวลา 09.00 น.-15.00 น.

สถานที่เรียน
• คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

***ค่าใช้จ่าย 3,000.-
(มีอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่
คุณสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์
โทรศัพท์ 055-961924 หรือ 081-5338664
www.socsci.nu.ac.th
https://www.facebook.com/สนุกคิด-จิตพัฒนา-Summer-Camp-Socsci-977528629065896/

*** รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 20 มีนาคม 2561 ***

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1EcVauvnA5uqbfvKK9xKVh7MHA1klpL3-